Nezávazná Objednávka
  1. 1. Údaje
  2. 2. Odeslání
  3. 3. Potvrzení

Váš nákupní seznam je prázdný...

Neúplné údaje

Prosíme ujistěte se, že jste vyplnili správně všechny povinné údaje, které jsou potřebné, abychom Vám dokázali vytvořit nabídku:
Potřebujeme na to Váš souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých údajů, jakož i platnou emailovou adresu, telefonní číslo, jméno a adresu instalace služby.
Děkujeme za pochopení.

Jednorazová zľava za objednanie služieb online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške. Jednorázová zľava za online objednávku Vám bude odpočítaná v najbližšej možnej faktúre s prihliadnutím na podmienky prijatej kampane.
Podmienky zľavy:
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu). Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.

Ochrana počítača zadarmo na 3 mesiace

Kompletný balík bezpečnostných programov na ochranu Vášho počítača proti vírusom, spywarom, hackerom a škodlivému internetovému obsahu.
Podmienky kampane:
Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie nadštandardnej služby UPC SmartGuard. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi nadštandardnú službu UPC SmartGuard určenú pre 1 Počítač za Cenu vo výške 0,00 € mesačne na dobu 3 mesiace. Doba viazanosti: V prípade, že zákazník nepožiada inak, Poskytovateľ automaticky aktivuje zákazníkovi spĺňajúcemu podmienky pre poskytnutie tejto kampane službu UPC SmartGuard určenú pre 1 Počítač.
Po uplynutí doby 3 mesiacov od začiatku poskytovania služby UPC SmartGuard bude služba účtovaná za cenu podľa Tarify. Užívateľ môže kedykoľvek počas doby využívania služby UPC SmartGuard požiadať o ukončenie jej poskytovania.
Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarify UPC Fiber Power internet, Tarify UPC WiFi Fiber Power internet, Tarify UPC Fiber Power internet NEW a Tarify internet Business. Tieto podmienky kampane sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.